Αναφορά στις συνθεσεις τοίχου και αλλων επιπλων

Κάποια πράγματα δεν είναι αρκετά. Οι τεχνίτες λοιπόν χρησιμοποιούσαν τέ­τοιους συμβολισμούς: ο βασιλιάς Ήλιος, η βασίλισσα Σελήνη, ο επίσκοπος  και άλλα πολλά. Αρκετοί απ’ αυτούς α­σχολούνταν με την αλχημεία, που έβριθε από συμβολισμούς. Ίσως δηλαδή να είναι κάποιας μορφής αλχημικό κείμενο. Ίσως να α­ναφέρεται στις συνθεσεις, δηλαδή στο Μεγάλο Έργο …