Το επιπλο που είχε φτάσει πολύ μακριά

Το επιπλο είχε φτάσει πο­λύ μακριά. Ήταν μοιραίο να πέσει στην παγίδα. Οι σύμμαχοι του απείχαν παρασάγγες. Η  γλυκιά νεράιδα του, θα τον περίμενε αδημονώντας. Ίσως ξε­νυχτούσε αναμένοντας εναγωνίως τα επιπλα κρητη. Δεν τον ένοιαζε η τιμωρία. Η επικείμενη ποινή ήταν το λιγό­τερο. Ούτε τον απασχολούσε η διαπόμπευση και η …