Όροι Χρήσης

Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας του “Αλλη Διάσταση στα Επιπλα” από εδώ και στο εξής “ιστότοπος”

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα υποθέτουμε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις στο σύνολό τους. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα.

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Κοινοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιαδήποτε ή όλες τις Συμφωνίες.
cookies
Κάνουμε χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συναινείτε στη χρήση cookie σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του ιστότοπου. Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και την ευκολία χρήσης των επισκεπτών αυτών. Μερικοί από τους συνεργαζόμενους συνεργάτες / διαφημιστές μας μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.
Δικαιώματα

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ο ιστότοπος και / ή οι δικαιοπάροχοι του είναι ιδιοκτήτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό του ιστότοπου. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε και / ή να εκτυπώσετε σελίδες από το https://www.amatori-tour-operator.com/ για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να:
Δημοσιεύστε υλικό από τη διεύθυνση https://www.amatori-tour-operator.com/
Αναπαράγετε,  ή αντιγράφετε υλικό από το https://www.amatori-tour-operator.com/

Σχόλια χρηστών

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας.
Ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα (“Σχόλια”) σε περιοχές της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί Σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή τις απόψεις του ιστότοπου, των εκπροσώπων ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που δημοσιεύει την άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, ο ιστοτοπος δεν φέρει ευθύνη για τις Παρατηρήσεις ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, αποζημίωση ή δαπάνη που προκλήθηκε και / ή υπέστη λόγω οποιασδήποτε χρήσης ή / και απόσπασης ή / και εμφάνισης σχολίου σε αυτόν τον ιστότοπο.
Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της ως ακατάλληλα, προσβλητικά ή με άλλο τρόπο παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στην ιστοσελίδα μας και έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε αυτό, εφόσον:
Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος ή άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου.
Οι Παρατηρήσεις δεν περιέχουν δυσφημιστικό,  προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί πσοσβολή της ιδιωτικής ζωής
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.
Παρέχετε με αυτό τον τρόπο στον ιστότοπο μη αποκλειστική άδεια χρήσης χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αναπαραγωγή, επεξεργασία και εξουσιοδότηση άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία των σχολίων σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεσμοι στο περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
Μηχανές αναζήτησης;
Οργανισμοί ειδήσεων.
Οι διανομείς καταλόγων σε απευθείας σύνδεση, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογο, μπορούν να συνδέονται με την τοποθεσία μας στον ιστό με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με υπερσύνδεσμους με τους ιστότοπους άλλων ιστότοπων.

Αποποίηση ευθυνών

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία όσον αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για χρήση ή / Τη χρήση εύλογης μέριμνας και δεξιοτήτων).
Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. Και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας).

Στο βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν  είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.